YEARS STUDENT’S  NAME
2018-2019 SHARAN MANGRULKAR
2017-2018 ADITYA VENKATESAN BASU
2016-2017 PARSHVA JHAVERI
2015-2016 ANANT KEDIA
2014-2015 HRITIK BHANSALI
2013-2014 ABHISHEK AGARWAL
2012-2013 RAHUL SAWHNEY
2011-2012 TIRRAN WADIA
2010-2011 KANISHK ARARWAL
2009-2010 ROHAN THOMAS
2008-2009 JONATHAN MENDONCA
2007-2008 JEHAN MADAN
2006-2007 AMAN HAJI
2005-2006 MANEK KUTAR
2004-2005 KAZZAN TALIB
2003-2004 ZENHAR MAROLIA
2002-2003 FARAZ MERCHANT
2001-2002 ANSHUL AILAWADI
2000-2001 ZAREER KHAMBATTA
1999-2000 AADIL MUSCATWALLA
1998-1999 PRABHAV MEHTA
1997-1998 DEVANG SHAH
1996-1997 MILAD SHABANI
1995-1996 VISHVESHWARA RAO
1994-1995 NIKHIL SOHONIE
1993-1994 AHIR GOPALDAS

 

YEAR STUDENT’S  NAME
2018 RAHUL VERMA
2017 PARSHVA JHAVERI
2016 KRISH TEJUJA – YASH KADAKIA
2015 HRITHIK BHANSALI – ARNAV PAREKHJI
2014 ABHISHEK AGARWAL
2013 TALHA KAPADIA
2012 ADITYA SURESH
2011 SHREY GARG
2010 SARTHAK BISWAS
2009 ARZAV JAIN
2008 MANAN KAPADIA
2007 NIKET DESAI
2006 ABHIMANYU KASLIWAL – ZUBIN UNWALLA
2005 ABHISHEK ASTHANA
2004 VIVARDDHAN KNORIA – SIDDHARTH TRIVEDI
2003 VARUN PALIWAL
2002 PARIKET DOSHI
2001 YASHODHAN KAORIA
2000 WARUN BUBNA
1999 AKSHAY KOHLI
1998 GAURANG SHAH
1997 GAUTAM THATTE
1996 DARSHAN DEORA
1995 SANDEEP POPHALE
1994 SUMIT BHANSALI
1993 RAHUL SEKHSARIA