YEARS STUDENT’S  NAME
2019-2020 RISHI BALSE
2018-2019 SHARAN MANGRULKAR
2017-2018 ADITYA VENKATESAN BASU
2016-2017 PARSHVA JHAVERI
2015-2016 ANANT KEDIA
2014-2015 HRITIK BHANSALI
2013-2014 ABHISHEK AGARWAL
2012-2013 RAHUL SAWHNEY
2011-2012 TIRRAN WADIA
2010-2011 KANISHK ARARWAL
2009-2010 ROHAN THOMAS
2008-2009 JONATHAN MENDONCA
2007-2008 JEHAN MADAN
2006-2007 AMAN HAJI
2005-2006 MANEK KUTAR
2004-2005 KAZZAN TALIB
2003-2004 ZENHAR MAROLIA
2002-2003 FARAZ MERCHANT
2001-2002 ANSHUL AILAWADI
2000-2001 ZAREER KHAMBATTA
1999-2000 AADIL MUSCATWALLA
1998-1999 PRABHAV MEHTA
1997-1998 DEVANG SHAH
1996-1997 MILAD SHABANI
1995-1996 VISHVESHWARA RAO
1994-1995 NIKHIL SOHONIE
1993-1994 AHIR GOPALDAS

 

YEAR STUDENT’S  NAME
2018-2019

VIVAN ROSHAN

KARAN VASA

2017-2018 RAHUL VERMA
2016-2017 ABHIMANYU TIMBADIA
2015-2016 JOSHUA MACHADO
2014-2015 KEENAJ MEVADA
2013-2014 BRIAN DAVID
2012-2013 JOSHUA D’SILVA
2011-2012 TIGRAN WADIA
2010-2011 ANIRUDH SINGH
2009-2010 MANTHAN GALA
2008-2009 ARZAV JAIN
2007-2008 NIHAL DASWANI
2006-2007 SURYANSH JALAN
2005-2006 MANEK KUTAR
2004-2005 SHEZAN DAYA
2003-2004 ZENHAR MAROLIA