YEAR
STUDENT’S NAME
2017
PARSHVA JHAVERI
2016
KRISH TEJUJA, YASH KADAKIA
2015
HRITHIK BHANSALI , ARNAV PAREKHJI
2014
ABHISHEK AGARWAL
2013
TALHA KAPADIA
2012
ADITYA SURESH
2011 SHREY GARG
2010
SARTHAK BISWAS
2009 ARZAV JAIN
2008
MANAN KAPADIA
2007 NIKET DESAI
2006
ABHIMANYU KASLIWAL/ZUBIN UNWALLA
2005
ABHISHEK ASTHANA
2004
VIVARDDHAN KNORIA/SIDDHARTH TRIVEDI
2003
VARUN PALIWAL
2002
PARIKET DOSHI
2001
YASHODHAN KAORIA
2000 WARUN BUBNA
1999 AKSHAY KOHLI
1998
GAURANG SHAH
1997
GAUTAM THATTE
1996
DARSHAN DEORA
1995
SANDEEP POPHALE
1994
SUMIT BHANSALI
1993
RAHUL SEKHSARIA

 

 

 

 

 

 

 

Summary of our 2015 Results

Campion 2015-3 Campion 2015-2 Campion 2015-1