YEAR STUDENT’S NAME
2020 GAUTAM PILLAI – RISHI BALSE
2019 DHRUV BHAGCHANDANI – ARYAMAN TAPARIA
2018 SHAAN PATEL – SAHIL KHANDARE
2017 PARSHVA JHAVERI
2016 KRISH TEJUJA – YASH KADAKIA
2015
HRITHIK BHANSALI – ARNAV PAREKHJI
2014 ABHISHEK AGARWAL
2013 TALHA KAPADIA
2012 ADITYA SURESH
2011 SHREY GARG
2010 SARTHAK BISWAS
2009 ARZAV JAIN
2008 MANAN KAPADIA
2007 NIKET DESAI
2006
ABHIMANYU KASLIWAL – ZUBIN UNWALLA
2005 ABHISHEK ASTHANA
2004
VIVARDDHAN KNORIA – SIDDHARTH TRIVEDI
2003 VARUN PALIWAL
2002 PARIKET DOSHI
2001 YASHODHAN KAORIA
2000 WARUN BUBNA
1999 AKSHAY KOHLI
1998 GAURANG SHAH
1997 GAUTAM THATTE
1996 DARSHAN DEORA
1995 SANDEEP POPHALE
1994 SUMIT BHANSALI
1993 RAHUL SEKHSARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary of our 2015 Results

Campion 2015-3 Campion 2015-2 Campion 2015-1